Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku i jego ochronie, uczestnicy w procesie wyznaczania aglomeracji poprzez uzgodnienie projektu Uchwały Sejmiku Województwa w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wykonuje zadania związane z udziałem organizacji w systemie EMAS.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 71-15-338, fax: 95 71-15-524
e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl

NIP: 599 30 71 484
REGON: 080 29 67 00

Kierownictwo:

Jan Rydzanicz - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 
Wincenty Piworun - 
Regionalny Konserwator Przyrody, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00.
Plan przyjęć klientów w sprawach skarg i wniosków - miesiąc czerwiec
Plan przyjęć klientów w sprawach skarg i wniosków - miesiąc lipiec


Konta bankowe:

Do wpłat z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
55 1010 1704 0062 6222 3100 0000

Do wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim
44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

 

Kalendarium