Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 kwietnia 2019, znak WPN-II.6320.1.1.2019. WT, w sprawie przystąpienia w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, do sporządzenia projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Jeziora Gościmskie PLH080036, Jeziora Brodzkie PLH080052, Lubski Łęg Śnieżycowy PLH080065, Dolina Lubszy PLH080057, Żurawie Bagno Sławskie PLH080047, Torfowisko Młodno PLH080005 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-24-kwietnia-2019-znak-wpn-ii-6320-1-1-2019-wthttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-24-kwietnia-2019-znak-wpn-ii-6320-1-1-2019-wtWed, 24 Apr 2019 13:21:31 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2019, znak WZŚ.420.155.2018. AN, w sprawie wydanego postanowienia, w którym sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 7 lutego 2019 r. znak: WZŚ.420.155.2018.AN o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Energetyków - GPZ Kisielin oraz GPZ Kisielin - GPZ Braniborska w gminie miejsko-wiejskiej Zielona Góra (woj. lubuskie) http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-wzs-420-155-2018-anhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-wzs-420-155-2018-anFri, 19 Apr 2019 07:00:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2019, znak WZŚ.420.48.2019.SL, w sprawie wydanego postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy o ooś, odstępujące od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 577, 575, 578/2 w miejscowości Jelenin” http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-wzs-420-48-2019-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-wzs-420-48-2019-slFri, 19 Apr 2019 07:00:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 kwietnia 2019, znak WZŚ.420.160.2018.PK, w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej rondo DOZAMET z ul. Brzozowa oraz przebudowie ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego oraz o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości zgłaszania uwag i wniosków http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-16-kwietnia-2019-znak-wzs-420-160-2018-pkhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-16-kwietnia-2019-znak-wzs-420-160-2018-pkWed, 17 Apr 2019 12:14:23 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 kwietnia 2019, znak WZŚ.420.67.2019.SL, w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Henryków - Wiechlice" http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-16-kwietnia-2019-znak-wzs-420-67-2019-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-16-kwietnia-2019-znak-wzs-420-67-2019-slTue, 16 Apr 2019 14:32:13 +0200