Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2018, znak WZŚ.420.96.2018. AJ, w sprawie wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce 83/4 oraz 83/6 w obrębie 7-Chróścik przy ulicy Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp.” http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-wzs-420-96-2018-ajhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-wzs-420-96-2018-ajFri, 22 Jun 2018 13:12:10 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2018, znak WZŚ.420.78.2018.PT, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie dróg w ulicach Sarnia i Dziewina w Żarach" - art.85 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-wzs-420-78-2018-pt-2http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-wzs-420-78-2018-pt-2Thu, 21 Jun 2018 14:19:28 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2018, znak WZŚ.420.78.2018.PT, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie dróg w ulicach Sarnia i Dziewina w Żarach" - art.74 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-wzs-420-78-2018-pthttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-wzs-420-78-2018-ptThu, 21 Jun 2018 14:17:11 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 czerwca 2018, znak WZŚ.420.89.2018.AJ, w sprawie wydanego postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 003729F oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Nowe Żabno" http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-wzs-420-89-2018-ajhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-wzs-420-89-2018-ajWed, 20 Jun 2018 11:10:30 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2018, znak WZŚ.420.37.2018.AJ, w sprawie wydanego postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Chociszewo w gminie Trzciel wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającego się maksymalnie z 3 turbin o mocy do 7,05 MW, miejscowość Chociszewo” http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-18-czerwca-2018-znak-wzs-420-37-2018-ajhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-18-czerwca-2018-znak-wzs-420-37-2018-ajTue, 19 Jun 2018 07:00:00 +0200