Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 sierpnia 2018, znak WZŚ.420.102.2018.SL, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć w ramach zadania: Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji- art. 85 ust. 3 ustawy ooś http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-wzs-420-102-2018-sl-2http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-wzs-420-102-2018-sl-2Fri, 17 Aug 2018 10:14:24 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 sierpnia 2018, znak WZŚ.420.102.2018.SL, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć w ramach zadania: Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji- art. 74 ust. 3 ustawy ooś http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-wzs-420-102-2018-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-wzs-420-102-2018-slFri, 17 Aug 2018 10:11:12 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 sierpnia 2018, znak WZŚ.420.95.2018.SL, w sprawie wydanego postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy o ooś, odstępujące od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg DN500 MOP 6,3 MPa Skwierzyna - Barlinek (na odcinku od układu kątowego w m. Chełmsko do istniejącego układu śluz w Ciecierzycach)” http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-14-sierpnia-2018-znak-wzs-420-95-2018-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-14-sierpnia-2018-znak-wzs-420-95-2018-slTue, 14 Aug 2018 13:35:59 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 sierpnia 2018, znak WZŚ.420.73.2018.SL, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa urządzenia wodnego na ujęciu wód podziemnych, składającym się z jednej studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych (zwanej dalej studnią głębinową) S 2/2, oraz przebudową sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Przytoczna, gm. Przytoczna” - art. 74 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-14-sierpnia-2018-znak-wzs-420-73-2018-sl-2http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-14-sierpnia-2018-znak-wzs-420-73-2018-sl-2Tue, 14 Aug 2018 12:18:01 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 sierpnia 2018, znak WZŚ.420.73.2018.SL, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa urządzenia wodnego na ujęciu wód podziemnych, składającym się z jednej studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych (zwanej dalej studnią głębinową) S 2/2, oraz przebudową sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Przytoczna, gm. Przytoczna” - art. 85 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-14-sierpnia-2018-znak-wzs-420-73-2018-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-14-sierpnia-2018-znak-wzs-420-73-2018-slTue, 14 Aug 2018 12:13:06 +0200