Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 01 lipca 2020, znak WZŚ.442.1.2020.EK, w sprawie wyłożenia do wglądu projektu dokumentu opracowanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytorium, pod nazwą: Druga Kompleksowa Aktualizacja Planu Regionalnego Regionu Planowania Górne Łużyce - Dolny Śląsk w Niemczech http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-01-lipca-2020-znak-wzs-442-1-2020-ekhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-01-lipca-2020-znak-wzs-442-1-2020-ekFri, 03 Jul 2020 07:00:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2020, znak WZŚ.420.18.2020.AN, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Dostosowanie MOP kat. II Popowo Wschód ze standardu kat. I do standardu kat. II, zlokalizowanego w ciągu drogi S 3, km 120+800 strona lewa, polegające na budowie stacji paliw i obiektu gastronomicznego wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej wodociągowej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i drogami http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-29-czerwca-2020-znak-wzs-420-18-2020-anhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-29-czerwca-2020-znak-wzs-420-18-2020-anTue, 30 Jun 2020 11:44:02 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2020, znak WZŚ.420.17.2020.AN, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Dostosowanie MOP kat. III Popowo Zachód ze standardu kat. I do standardu kat. II, zlokalizowanego w ciągu drogi S3, km 120+800 strona prawa, polegające na budowie stacji paliw i obiektu gastronomicznego wraz z przebudową i rozbudową infrastruktur)' technicznej wodociągowej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i drogami http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-29-czerwca-2020-znak-wzs-420-17-2020-anhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-29-czerwca-2020-znak-wzs-420-17-2020-anTue, 30 Jun 2020 11:36:18 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2020, znak WZŚ.420.24.2020.AN, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rewitalizacja mostu kolejowego w km 34,764 na linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin" http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-24-czerwca-2020-znak-wzs-420-24-2020-anhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-24-czerwca-2020-znak-wzs-420-24-2020-anThu, 25 Jun 2020 08:22:39 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2020, znak WZŚ.420.20.2020.AJ, w sprawie zgromadzonego całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400 kV Baczyna - Plewiska" http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-24-czerwca-2020-znak-wzs-420-20-2020-ajhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-24-czerwca-2020-znak-wzs-420-20-2020-ajThu, 25 Jun 2020 08:18:40 +0200