Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2019, znak WZŚ.420.50.2019.SL, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu na użytek rolny, dz. nr 258/22 obręb 0010 Sucha Dolna, gmina Niegosławice, powiat żagański" - art. 85 ust. 3 ooś http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-14-czerwca-2019-znak-wzs-420-50-2019-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-14-czerwca-2019-znak-wzs-420-50-2019-slFri, 14 Jun 2019 13:41:04 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2019, znak WZŚ.420.49.2019.SL, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana lasu na użytek rolny, dz. nr 261/20 obręb 0010 Sucha Dolna, gm. Niegosławice, powiat żagański" - art. 85 ust. 3 ustawy ooś http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-13-czerwca-2019-znak-wzs-420-49-2019-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-13-czerwca-2019-znak-wzs-420-49-2019-slFri, 14 Jun 2019 08:43:36 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2019, znak WZŚ.420.60.2019.AJ, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Leśniów - Przylep" - art.85 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-wzs-420-60-2019-ajhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-wzs-420-60-2019-ajThu, 13 Jun 2019 06:30:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2019, znak WZŚ.420.60.2019.AJ, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Leśniów - Przylep" - strony http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-wzs-420-60-2019-aj-2http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-wzs-420-60-2019-aj-2Thu, 13 Jun 2019 06:15:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 06 czerwca 2019, znak WZŚ.420.1.2019.SL, w sprawie wydanej decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa stalowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN-250 - MOP 6,3 MPa relacji Gorzów - Witnica" http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-06-czerwca-2019-znak-wzs-420-1-2019-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-06-czerwca-2019-znak-wzs-420-1-2019-slFri, 07 Jun 2019 07:09:29 +0200