Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 października 2018, znak WZŚ.420.106.2018.KS, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni głębinowej nr R-8/2 na komunalnym ujęciu wody nad jeziorem Bukowieckim w miejscowości Międzyrzecz, na terenie działek o nr ewid. 2257/3, 2257/6 położonych w obrębie 0013 Kuźnik, gmina Międzyrzecz” http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-wzs-420-106-2018-kshttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-wzs-420-106-2018-ksWed, 17 Oct 2018 13:25:56 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 października 2018, znak WZŚ.420.6.2018. AN, w sprawie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbiórce istniejących i budowie nowych mostów nad rzeką Odrą i jej kanałem przeciwpowodziowym w ciągu linii kolejowej nr 6078 (nr linii kolejowej po stronie niemieckiej) i linii kolejowej nr 203 (nr linii kolejowej po stronie polskiej) http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-pazdziernika-2018-znak-wzs-420-6-2018-anhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-pazdziernika-2018-znak-wzs-420-6-2018-anFri, 12 Oct 2018 13:54:49 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 października 2018, znak WZŚ.420.134.2018.AN, w sprawie postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2018 r. znak: WZŚ.420.22.2018.PK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 130 na odcinku od ul. Chorwackiej do ul. Mosiężnej http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-pazdziernika-2018-znak-wzs-420-134-2018-anhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-pazdziernika-2018-znak-wzs-420-134-2018-anFri, 12 Oct 2018 13:46:25 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 09 października 2018, znak WZŚ.420.140.2018.SL, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN 1000" http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-09-pazdziernika-2018-znak-wzs-420-140-2018-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-09-pazdziernika-2018-znak-wzs-420-140-2018-slThu, 11 Oct 2018 08:59:38 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 października 2018, znak WZŚ.420.112.2018.DB, w sprawie wydanego postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia poleagjącego na budowie do 9 elektrowni wiatrowych w gminie Słubice pn.: "Jednostka wytwórcza Słubice I" wraz z infrastrukturą towarzyszącą http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-10-pazdziernika-2018-znak-wzs-420-112-2018-dbhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-10-pazdziernika-2018-znak-wzs-420-112-2018-dbWed, 10 Oct 2018 13:19:27 +0200