Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2018, znak WZŚ.420.61.2018.KS, w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: uporządkowaniu kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej i Makowej wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ulicy Makowej w Zielonej Górze http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-25-kwietnia-2018-znak-wzs-420-61-2018-kshttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-25-kwietnia-2018-znak-wzs-420-61-2018-ksWed, 25 Apr 2018 14:31:41 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 kwietnia 2018, znak WZŚ.420.78.2018.PT, w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie dróg w ulicach Sarnia i Dziewina w Żarach" http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-wzs-420-78-2018-pthttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-wzs-420-78-2018-ptFri, 20 Apr 2018 11:51:06 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 kwietnia 2018, znak WZŚ.420.72.2018.AN, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Ochrona przeciwpowodziowa m. Słubice - dla stron postępowania http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-wzs-420-72-2018-an-2http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-wzs-420-72-2018-an-2Fri, 20 Apr 2018 11:19:38 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 kwietnia 2018, znak WZŚ.420.72.2018.AN, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Ochrona przeciwpowodziowa m. Słubice - art. 85 ustawy ooś http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-wzs-420-72-2018-anhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-wzs-420-72-2018-anFri, 20 Apr 2018 11:16:48 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 kwietnia 2018, znak WZŚ.420.22.2018.PK, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 130 na odcinku od ul. Chorwackiej do ul. Mosiężnej - art. 85 ustawy ooś http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-wzs-420-22-2018-pk-2http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-wzs-420-22-2018-pk-2Thu, 19 Apr 2018 13:17:45 +0200