Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 grudnia 2018, znak WZŚ.420.136.2018. SL, w sprawie wydanej decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych "ŚWIEBODZIN" w Gminie Świebodzin wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającego się maksymalnie z 17 turbin o mocy do 59,5 MW, miejscowości: Glińsk, Rzeczyca” http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-11-grudnia-2018-znak-wzs-420-136-2018-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-11-grudnia-2018-znak-wzs-420-136-2018-slTue, 11 Dec 2018 13:41:24 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018, znak WZŚ.420.90.2018.PK, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce 154/2 w obrębie 7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp.” http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-10-grudnia-2018-znak-wzs-420-90-2018-pkhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-10-grudnia-2018-znak-wzs-420-90-2018-pkTue, 11 Dec 2018 08:01:58 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 06 grudnia 2018, znak WZŚ.420.48.2018.AN, w sprawie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: rozbudowie oczyszczalni ścieków w Sławie http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-06-grudnia-2018-znak-wzs-420-48-2018-anhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-06-grudnia-2018-znak-wzs-420-48-2018-anThu, 06 Dec 2018 12:45:37 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 05 grudnia 2018, znak WZŚ.420.140.2018.SL, w sprawie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN 1000" http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-wzs-420-140-2018-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-wzs-420-140-2018-slWed, 05 Dec 2018 11:48:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2018, znak WPN-I.6202.3.2018.MZ, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody: Bagno Leszczyny, Goszczanowskie Źródliska, Woskownica, Mierkowskie Suche Bory http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-29-listopada-2018-znak-wpn-i-6202-3-2018-mzhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-29-listopada-2018-znak-wpn-i-6202-3-2018-mzThu, 29 Nov 2018 11:28:52 +0100