Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 lutego 2019, znak WZŚ.420.48.2018.AN, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie oczyszczalni ścieków w Sławie http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-21-lutego-2019-znak-wzs-420-48-2018-anhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-21-lutego-2019-znak-wzs-420-48-2018-anThu, 21 Feb 2019 13:38:46 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lutego 2019, znak WZŚ.420.48.2019.SL, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi wewnętrznej nr 577, 575, 578/2 w miejscowości Jelenin" http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-20-lutego-2019-znak-wzs-420-48-2019-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-20-lutego-2019-znak-wzs-420-48-2019-slWed, 20 Feb 2019 14:20:49 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 lutego 2019, znak WZŚ.420.149.2018.KS, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia - studni wierconej (Nr 3z jako zastępczej dla studni Nr 3) o planowanej głębokości powyżej 100 m i umożliwiającej pobór wód podziemnych, nie mniejszy niż 10m3 na godzinę, na dz. o nr ewid. gr. 163/11 obręb 0043 Miechów, gmina Sulęcin, powiat sulęciński http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-19-lutego-2019-znak-wzs-420-149-2018-kshttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-19-lutego-2019-znak-wzs-420-149-2018-ksTue, 19 Feb 2019 14:23:52 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 lutego 2019, znak WZŚ.420.33.2019. AJ, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa, przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niemcewicza, działki nr ewid. 717, 718/2, 726, ul. Głowackiego działka nr 723, ul. Sowińskiego działka nr 734, ul. Staszica działki nr 505, 264 obręb 0001, 68-200 Żary, jednostka ewidencyjna 081102_1” http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-14-lutego-2019-znak-wzs-420-33-2019-ajhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-14-lutego-2019-znak-wzs-420-33-2019-ajThu, 14 Feb 2019 14:07:41 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 lutego 2019, znak WZŚ.420.139.2018.PT, w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą towarzyszącą http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-14-lutego-2019-znak-wzs-420-139-2018-pthttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-14-lutego-2019-znak-wzs-420-139-2018-ptThu, 14 Feb 2019 13:40:29 +0100