Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2019, znak WZŚ.420.105.2019.KS, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla osiedla Południowego w m. Wojcieszyce, gmina Kłodawa http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-19-sierpnia-2019-znak-wzs-420-105-2019-kshttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-19-sierpnia-2019-znak-wzs-420-105-2019-ksMon, 19 Aug 2019 14:23:38 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 sierpnia 2019, znak WZŚ.420.82.2019.KS, w sprawie wydanego postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu relacji Witnica-Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą" http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-13-sierpnia-2019-znak-wzs-420-82-2019-kshttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-13-sierpnia-2019-znak-wzs-420-82-2019-ksWed, 14 Aug 2019 14:02:41 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 sierpnia 2019, znak WZŚ.420.75.2019.SL, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Leśniów - Łużycka" - art. 74 ust. 3 ooś http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-13-sierpnia-2019-znak-wzs-420-75-2019-sl-2http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-13-sierpnia-2019-znak-wzs-420-75-2019-sl-2Wed, 14 Aug 2019 13:55:29 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 sierpnia 2019, znak WZŚ.420.75.2019.SL, w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Leśniów - Łużycka" - art. 85 ust. 3 ooś http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-13-sierpnia-2019-znak-wzs-420-75-2019-slhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-13-sierpnia-2019-znak-wzs-420-75-2019-slWed, 14 Aug 2019 13:52:55 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 sierpnia 2019, znak WZŚ.420.101.2019.PK, w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa magistrali ciepłowniczej DN250 wraz z przyłączami z technologii tradycyjnej (kanały ciepłownicze) na preizolowaną (odcinek pomiędzy komorą K2 i K7)" w ulicy Niepodległości, Sikorskiego i Gorzowskiej w m. Kostrzyn nad Odrą http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-13-sierpnia-2019-znak-wzs-420-101-2019-pkhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-13-sierpnia-2019-znak-wzs-420-101-2019-pkWed, 14 Aug 2019 07:30:00 +0200