Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plZarządzenie Nr Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 października 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 2466, w sprawie rezerwatu przyrody 'Łęgi koło Słubic' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-wpn-i-0211-11-2018-mz-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-25-pazdziernika-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2466http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-wpn-i-0211-11-2018-mz-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-25-pazdziernika-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2466Mon, 29 Oct 2018 13:28:35 +0100Zarządzenie Nr 20/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 października 2018 r. r., w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu kajakowego w rezerwacie przyrody 'Jezioro Ratno' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-20-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-15-pazdziernika-2018-r-rhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-20-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-15-pazdziernika-2018-r-rMon, 15 Oct 2018 12:34:13 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 września 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 2163, w sprawie rezerwatu przyrody 'Bogdanieckie Cisy' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-27-wrzesnia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2163http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-27-wrzesnia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2163Mon, 01 Oct 2018 11:09:20 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 września 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 2137, w sprawie rezerwatu przyrody 'Mokradła Sułowskie' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2137http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-25-wrzesnia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2137Thu, 27 Sep 2018 09:52:43 +0200Zarządzenie Nr 18/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 września 2018 r. r., w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody 'Nad Młyńską Strugą' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-5-wrzesnia-2018-r-rhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-5-wrzesnia-2018-r-rWed, 05 Sep 2018 13:27:09 +0200