Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 kwietnia 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 1220, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Młyńską Strugą” http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-16-kwietnia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1220http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-16-kwietnia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1220Thu, 18 Apr 2019 10:30:41 +0200Zarządzenie Nr 24/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 listopada 2018 r. r., w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody Buczyna Szprotawska http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-24-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-28-listopada-2018-r-rhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-24-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-28-listopada-2018-r-rWed, 28 Nov 2018 14:45:44 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 2700, w sprawie rezerwatu przyrody 'Mierkowskie Suche Bory' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-listopada-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2700http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-listopada-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2700Mon, 26 Nov 2018 12:10:34 +0100Zarządzenie Nr 23/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2018 r. r., w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody Annabrzeskie Wąwozy http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-23-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-listopada-2018-r-rhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-23-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-listopada-2018-r-rThu, 22 Nov 2018 13:11:47 +0100Zarządzenie Nr Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 października 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 2466, w sprawie rezerwatu przyrody 'Łęgi koło Słubic' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-wpn-i-0211-11-2018-mz-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-25-pazdziernika-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2466http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-wpn-i-0211-11-2018-mz-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-25-pazdziernika-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2466Mon, 29 Oct 2018 13:28:35 +0100