Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plZarządzenie Nr 18/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 września 2018 r. r., w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody 'Nad Młyńską Strugą' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-5-wrzesnia-2018-r-rhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-5-wrzesnia-2018-r-rWed, 05 Sep 2018 13:27:09 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 sierpnia 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 1906, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nietoperek PLH080003 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-sierpnia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1906http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-sierpnia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1906Tue, 28 Aug 2018 12:36:59 +0200Zarządzenie Nr 17/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 sierpnia 2018 r. r., w sprawie zamknięcia szlaku dla ruchu pieszego, rowerowego i narciarskiego w rezerwacie przyrody Bukowa Góra http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-17-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-sierpnia-2018-r-rhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-17-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-sierpnia-2018-r-rThu, 23 Aug 2018 09:38:04 +0200Zarządzenie Nr 13/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody Gorzowskie Murawy http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-13-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-czerwca-2018-rhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-13-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-czerwca-2018-rFri, 22 Jun 2018 14:04:21 +0200Zarządzenie Nr 12/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2018 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Przygiełkowe Moczary' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-12-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-czerwca-2018-rhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-12-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-czerwca-2018-rTue, 12 Jun 2018 13:53:33 +0200