Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 1642, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-13-lipca-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1642http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-13-lipca-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1642Fri, 14 Jul 2017 13:38:14 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2017, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 1491, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 'Dolina Ilanki' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-29-czerwca-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1491http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-29-czerwca-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1491Mon, 03 Jul 2017 09:26:36 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 czerwca 2017 r. , publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 1451, w sprawie ustanowienia zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010 zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-23-czerwca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1451http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-23-czerwca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1451Fri, 23 Jun 2017 14:42:39 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 maja 2017 r. , publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 1191, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Bukowa Góra http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-9-maja-2017-r-rhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-9-maja-2017-r-rMon, 22 May 2017 15:03:14 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 753, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Borowina PLH080030 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-marca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-753http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-marca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-753Tue, 04 Apr 2017 08:14:44 +0200