Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 maja 2017 r. , publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 1191, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Bukowa Góra http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-9-maja-2017-r-rhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-9-maja-2017-r-rMon, 22 May 2017 15:03:14 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 753, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Borowina PLH080030 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-marca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-753http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-marca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-753Tue, 04 Apr 2017 08:14:44 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 752, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mierkowskie Wydmy PLH080039 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-marca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-752http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-marca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-752Tue, 04 Apr 2017 08:12:31 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 754, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Babimojskie PLH080063 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-marca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-754http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-marca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-754Tue, 04 Apr 2017 08:10:39 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2017 r. , publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 755, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe koło Brzózki PLH080031 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-marca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-755http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-30-marca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-755Tue, 04 Apr 2017 08:08:46 +0200