Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 2689, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 'Dolina Ilanki' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-8-grudnia-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2689http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-8-grudnia-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2689Wed, 20 Dec 2017 12:08:32 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2017, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 2688, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy Gorzowskie PLH080058 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-8-grudnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2688http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-8-grudnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2688Wed, 13 Dec 2017 13:17:10 +0100