Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskimhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 września 2020 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 2220, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziora Gościmskie PLH080036 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2220http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2220Wed, 30 Sep 2020 13:09:05 +0200Zarządzenie Nr 8/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 czerwca 2020 r. r., w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody 'Dolina Postomii' oraz w rezerwacie przyrody 'Lemierzyce' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-8-2020-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-5-czerwca-2020-r-rhttp://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-8-2020-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-5-czerwca-2020-r-rFri, 05 Jun 2020 14:27:00 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 maja 2020 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 1346, w sprawie ustanowienia planu zdań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-maja-2020-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1346http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-maja-2020-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1346Mon, 18 May 2020 13:29:08 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 maja 2020 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 1340, w sprawie rezerwatu przyrody 'Dębowa Góra' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-maja-2020-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1340http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-12-maja-2020-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1340Mon, 18 May 2020 13:22:02 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 kwietnia 2020 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 1144, w sprawie rezerwatu przyrody 'Lubiatowskie Uroczyska' http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-21-kwietnia-2020-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1144http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-21-kwietnia-2020-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-1144Fri, 24 Apr 2020 10:38:47 +0200